Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Stöd för kontroll av Vägdata

Grunden för god kvalitet i data om vägar är att det finns rutiner som fungerar och följs när förändringar och nybyggnationer görs i exempelvis en kommun. Rutiner som fångar upp vilka som behöver leverera eller uppdatera sina uppgifter så att inget glöms bort trots att många roller kan vara inblandade.

För att förenkla hanteringen av de företeelsetyper som pekats ut av blåljusaktörer som speciellt viktiga ges här en kort beskrivning av varje företeelsetyp, dess användning och hur man kan kontrollera att data är riktigt registrerat. Fokus ska ligga på att data är aktuella, fullständiga och korrekta:
- Förklaring av företeelsetyper som är viktiga för blåljus

Källan till den grundläggande informationen om företeelsetyper och hur de hanteras finns att läsa i respektive dataproduktspecifikation(DPS) samt i dokumentet TDOK 2019:0050 Regler vid leverans till NVDB av företeelser. Dokumenten når du från sidan Specifikationer och stödjande dokument.

I DPS:erna finns kvalitetskrav som kan vara mycket krångliga för den enskilda kommunen att kontrollera om man uppfyller. I Blåljuskollen får man fokusera på att det data som kommunen levererar är så riktigt som möjligt och sedan får de maskinella körningar som görs hos Trafikverket visa om data ligger inom ramarna.

En kort beskrivning av arbetsflödet hos Trafikverket samt några verktyg för hjälp i egenkontrollen presenteras också.

I Vägdatasammanhang nämns både företeelsetyp och dataprodukt och ibland ersätter de varandra. Egentligen är det en benämning av samma sak men ordet dataprodukt används när data är på väg att levereras ut från Trafikverket och företeelsetyp används i NVDB-avtal, dataleveransbilagor, och i beskrivning av metoder för att fånga in, bearbeta, leverera och registrera en dataprodukt.