Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Hanteringstider och ärendeflöde i NVDB 2017

Här redovisar vi ärendeflödet för perioden 1 januari - 31 december 2017 samt hur stor andel av de ärenden som checkats in i NVDB under samma period som klarar angiven ledtid för respektive leveranstyp.

Leveranserna som kommer in till NVDB delas in i olika typer beroende på innehåll:

  • Basleverans - Leverans som är ordinarie ajourhållning av bil- och cykelvägar med tillhörande företeelser.
  • Specialleverans - Initial leverans av cykelnät. Stora och omfattande rättningar på befintligt bil- eller cykelnät.
  • Dataleverans i xml-format - Ordinarie ajourhållning eller initial leverans av bil-, cykel- eller gångvägar med tillhörande företeelser.
  • Kundrapporterad avvikelse - Leverans av upplevt fel eller brist i NVDBs databas.

Följande hanteringstider gällde 2017:

Basleverans inom 30 arbetsdagar
Specialleverans inom 60 arbetsdagar
Dataleverans i xml-format inom 5 arbetsdagar
Kundrapporterad avvikelse inom 30 arbetsdagar


Eventuella synpunkter eller frågor skickas till indatastod@trafikverket.se 

Hanterade ärenden, 1/10 - 31/12 2017
 Typ av leverans Totalt   Bas   Bas - varav kommun   Special  

XML 

  Kundrapporterad avvikelse
Mottagna ärenden  2270    1012   490   411    665    182
Incheckade ärenden  1672   774    344    424    298    176
Avslutade ärenden utan åtgärd  447    35    15    8    372    32
Andel incheckade ärenden som klarar ledtid i %      88%  

89%

   80%    57%     61%
Hanterade ärenden, 1/7 - 30/9 2017
 Typ av leverans Totalt   Bas   Bas - varav kommun   Special  

XML 

  Kundrapporterad avvikelse
Mottagna ärenden  1828    738   432   276    456    358
Incheckade ärenden  917    410    163    220    162    125
Avslutade ärenden utan åtgärd  284    19    8    0    235    30
Andel incheckade ärenden som klarar ledtid i %      70%  

70%

   93%    60%     70%
Hanterade ärenden, 1/4 - 30/6 2017
 Typ av leverans Totalt   Bas   Bas - varav kommun   Special  

XML 

  Kundrapporterad avvikelse
Mottagna ärenden  1355    572    331   231    443    109
Incheckade ärenden  1148    442    195    379    182    145
Avslutade ärenden utan åtgärd  325    58    23    18    218    31
Andel incheckade ärenden som klarar ledtid i %      50%  

44%

    84%    73%     50%
Hanterade ärenden, 1/1 - 31/3 2017
 Typ av leverans Totalt   Bas   Bas -
varav kommun
  Special  

XML 

  Kundrapporterad avvikelse
Mottagna ärenden  2052    779    413    479    523    271
Incheckade ärenden  1264    453    212    397    281    133
Avslutade ärenden utan åtgärd  353    65    27    16    233    39
Andel incheckade ärenden som klarar ledtid i %      65%   67%   93%   90%   71%

Incheckade ärenden - ärenden som är registrerade i databasen och sen avslutade.

Avslutade ärenden utan åtgärd kan vara -

  • att databasen redan är uppdaterad
  • att flera små ärenden hanterats i ett gemensamt ärende
  • XML-filer som inte är godkända

Bas - varav kommun - delmängd av de redovisade basärendena där kommunen är dataleverantör.