Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Hanteringstider och ärendeflöde i NVDB 2018

Här redovisar vi ärendeflödet för perioden 1 januari - 31 december 2018 samt hur stor andel av de ärenden som checkats in i NVDB under samma period som klarar angiven ledtid för respektive leveranstyp.

Leveranserna som kommer in till NVDB delas in i olika typer beroende på innehåll:

  • Basleverans - Leverans som är ordinarie ajourhållning av bil- och cykelvägar med tillhörande företeelser.
  • Specialleverans - Initial leverans av cykelnät. Stora och omfattande rättningar på befintligt bil- eller cykelnät.
  • Dataleverans i xml-format - Ordinarie ajourhållning eller initial leverans av bil-, cykel- eller gångvägar med tillhörande företeelser.
  • Kundrapporterad avvikelse - Leverans av upplevt fel eller brist i NVDBs databas.

Följande hanteringstider gällde 2018:

Basleverans inom 30 arbetsdagar
Specialleverans inom 60 arbetsdagar
Dataleverans i xml-format inom 5 arbetsdagar
Kundrapporterad avvikelse inom 30 arbetsdagar


Eventuella synpunkter eller frågor skickas till indatastod@trafikverket.se 

Hanterade ärenden, 1/10 - 31/12 2018
 Typ av leverans Totalt   Bas   Bas - varav kommun   Special  

XML 

  Kundrapporterad avvikelse
Mottagna ärenden  3905    1278    521    303    2098    226
Incheckade ärenden  2401      969    448    346      958    128
Avslutade ärenden utan åtgärd  1261        82      16        3    1108      68
Andel incheckade ärenden som klarar ledtid i %      93%   97%   88%   92%   86%
Hanterade ärenden, 1/7 - 30/9 2018
 Typ av leverans Totalt   Bas   Bas - varav kommun   Special  

XML 

  Kundrapporterad avvikelse
Mottagna ärenden  2345    822   483    255    1070    198
Incheckade ärenden 1704    796    451    245    506    157
Avslutade ärenden utan åtgärd  652    39    20    6    558    49
Andel incheckade ärenden som klarar ledtid i %      96,40%   97%   93%   88%   87%
Hanterade ärenden, 1/4 - 30/6 2018
 Typ av leverans Totalt   Bas   Bas - varav kommun   Special  

XML 

  Kundrapporterad avvikelse
Mottagna ärenden  2747    996   444    300    1277    174
Incheckade ärenden  1665    631    279    372    549    113
Avslutade ärenden utan åtgärd  821    63    10    7    707    44
Andel incheckade ärenden som klarar ledtid i %      95%   96%   72%   80%   77%
Hanterade ärenden, 1/1 - 31/3 2018
 Typ av leverans Totalt   Bas   Bas - varav kommun   Special  

XML 

  Kundrapporterad avvikelse
Mottagna ärenden  2692    1072    632    729    686    191
Incheckade ärenden  1835    781    455    641    256    143
Avslutade ärenden utan åtgärd  556    32    10    119    384    21
Andel incheckade ärenden som klarar ledtid i %      89%   85%   79%   91%   78%

Incheckade ärenden - ärenden som är registrerade i databasen och sen avslutade.

Avslutade ärenden utan åtgärd kan vara -

  • att databasen redan är uppdaterad
  • att flera små ärenden hanterats i ett gemensamt ärende
  • XML-filer som inte är godkända

Bas - varav kommun - delmängd av de redovisade basärendena där kommunen är dataleverantör.