Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Dataproduktspecifikation(DPS) för Gatutyp och Cykelvägskategorier har uppdaterats

Dataproduktspecifikationen (DPS) för Gatutyp och Cykelvägskategorier har uppdaterats.

Gatutyp - förtydligande att Kvartersväg används inom tättbebyggt område samt att Småväg i huvudsak används utanför tättbebyggt område. Länk till DPS Gatutyp

Cykelvägskategorier - förtydliganden kring tätortsbegreppet och att regional cykelväg får gå genom tätort. Länk till DPS Cykelvägskategorier