Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

FAQ för leverans av kommunalt och enskilt vägnät

Här samlar vi vanliga frågor och svar kring olika typer av leveranser.

Leverans via underlag

Ja, du måste också ange koordinatsystem i SWEREF 99. Filformatet ska vara i shape-, DWG-, eller TAB-format. Vi accepterar även geodatabaser. Läs mer här om specifikationer för levererans via underlag. Där hittar du också mallar för leverans av data till NVDB både i shape- och dwg-format.

Leverans via NVDB på webb

Du bifogar dina filer i steg två i verktyget för leverans. När du har gjort det första steget och klickat på ”Spara och gå vidare”, kommer du till steg två. Där hittar du knappen ”Bifoga fil”. Om du har sparat ner till exempel en ny gata på din dator, kan du bifoga den här.
Observera att du behöver vara inloggad för att få tillgång till denna möjlighet.

Bakgrundskartan uppdateras 4 gånger per år.

Om problemet gäller NVDB på webb ska du kontakta indatastod@trafikverket.se. Om problemet gäller ditt tekniska system ska du i första hand kontakta din systemleverantör.

Leverans via system som är synkroniserat med NVDB

Ja, den första uppladdningen måste göras via ett system som är synkroniserat med NVDB. Du kan sedan ajourhålla gångnätet via andra leveranssätt.

Ett tips är att rätta upp bil- och cykelnätet innan du laddar upp gångnätet. På så sätt slipper du överlappande geometrier.

Övriga frågor om leveranser

Information om attribut och värdemängder för olika företeelsetyper hittar du i Trafikverkets dataproduktspecifikationer för väg. Varje företeelsetyp har en egen dataproduktspecifikation. Klicka dig fram i trädstrukturen för att hitta den du letar efter. Definitionerna finns under avsnitt 4.2. i varje specifikation.

Nej. Transportstyrelsen meddelar den nya trafikföreskriften till Trafikverket och därefter lägger vi in den i NVDB.

Nej, i dagsläget finns det ingen koppling. Därför måste nya gatunamn levereras till både Trafikverket och Lantmäteriet.

Datum för ÖFT (öppnat för trafik) behövs för att NVDB-databasen ska kunna visa samstämmig och aktuell information om hur vägnätet ser ut vid en specifik tidpunkt.

Farthinder ska registreras i noden där bilnätet och gång- och cykelnätet korsar varandra i samma plan.  Samma gäller för GCM-passager .

Registrera därför GCM-passagen där bilnätet och gång- och cykelnätet korsar varandra i plan. Beskriv också passagen genom att registrera företeelsen ”GCM-vägtyp” med värdet ”cykelöverfart/cykelpassage”.

För mer information läs Dataproduktspecifikation - Farthinder samt Dataproduktspecifikation - GCM-passage.

 

 

Det tar normalt 3 till 30 arbetsdagar för oss att hantera en leverans. Det beror på leveransens storlek och svårighetsgrad.

Läs mer om hanteringstider för leveranser till NVDB