Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Leverera data (vägnät och företeelser)

En ny cirkulationsplats eller ett nytt gatunamn - varje dag sker förändringar ute på vägarna, vilket kräver uppdateringar i NVDB.

Leverans av nytt eller förändrat vägdata kan ske via:

  • underlag som skickas till nvdb-leverans@trafikverket.se
  • NVDB på webb
  • Synkroniserat system för leverans av data till NVDB

    Kommuner som använder system för leverans av data till NVDB via XML-filer ska alltid leverera via sitt system. Avsteg från detta kan ske efter överenskommelse med Trafikverket. Hanteringstiden av leveranser kan i dessa fall bli upp till 30 arbetsdagar.

    Test av automatisk incheckning av XML-leveranser från kommuner pågår.
    Mer information hittar ni här

För mer detaljerad information och leveransmallar se specifikationer för leverans till NVDB som ni hittar här.

Nedanstående dokument kan användas som checklista vid leverans från kommun:
Leverans av vägdata för bilnät till NVDB från kommun
Leverans av vägdata för cykelnät till NVDB från kommun

Har ni frågor om leverans av data, kontakta indatastod@trafikverket.se