Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

NVDB-rådet

NVDB-rådet är ett gemensamt forum för NVDB-verksamhetens fem parter: Trafikverket, Sveriges kommuner och landsting, skogsnäringen, Transportstyrelsen och Lantmäteriet. Syftet är att hantera viktiga frågor kring verksamhetens inriktning och utveckling. För mer information se Syfte med NVDB-rådet

Rådets sammansättning
Dennis Andersson, ordf (Trafikverket)
Tomas Löfgren, sammankallande (Trafikverket)
Åsa Eriksson (Trafikverket) 
Marie Ljungh (Botkyrka kommun)
Marianne Leckström (Sveriges kommuner och landsting)
Selda Taner (Sveriges kommuner och landsting)
Aron Davidsson (Skogforsk)
Torsten Wiborg (Sveaskog)
Ylva Lidberg (Transportstyrelsen) 
Linnea Söderblom (Lantmäteriet)
Ulf Eriksson (Lantmäteriet)

Mötesplan 2019
13 februari, kl 13-16, Skype-möte
8-9 maj, kl 12-12, Trafikverket
11 september, kl 13-16, Skype-möte 
27 november, kl 9.30-16, Transportstyrelsen