Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Verksamheten

NVDB-verksamhetens uppgift är att förse samhället med grundläggande data om det svenska vägnätet. En annan viktig uppgift är att främja en bred och omfattande användning av aktuella och kvalitetssäkrade vägdata. NVDB drivs i offentlig regi i samverkan med näringslivet, med en kombination av marknadsmässiga och offentliga lösningar. Vår gemensamma vision är:
"Alltid aktuella data på väg"

Verksamheten omfattar framför allt följande moment:

  • Samla in och ajourhålla - NVDB-verksamheten ska i samverkan med Trafikverket, Sveriges kommuner och landsting, skogsnäringen, Transportstyrelsen och Lantmäteriet samla in och ajourhålla data från olika dataleverantörer.
  • Sammanställa - NVDB-verksamheten ska sammanställa, kvalitetsdeklarera och lagra insamlade data.
  • Tillhandahålla - NVDB-verksamheten ska tillgodose behovet av grundläggande data om vägar. Offentliga och kommersiella aktörer ska alla ha möjlighet att använda grundläggande vägdata för sina ändamål, på lika villkor.

Inriktning för NVDB 2019-2023
Inriktning för utveckling  av och samverkan kring NVDB 2019-2023