Sveriges vägar på karta

NVDB på karta är en applikation där du kan titta på vägdata som finns registrerade i NVDB.

NVDB på karta 
För användare utan inloggning

NVDB dataleverans 
För leverantörer till NVDB genom avtal och inloggning

NVDB på webb
Tittskåp utan rapporteringsmöjligheter

Hämta vägdata

Som dataleverantör kan du hämta vägdata från Lastkajen eller från NVDB:s webbapplikation för in- och utcheckning. För mer information om alternativen, läs mer här

Till Lastkajen

Till NVDB utcheckning