Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Om NVDB

NVDB (nationell vägdatabas) är resultatet av ett regeringsuppdrag som Vägverket fick 1996. 

NVDB betraktas som en av samhällets grunddatabaser och omfattar ett referensvägnät och en stor mängd data kopplade till vägnätet. Det innebär att den innehåller alla Sveriges bilvägar, gator, cykelvägar samt en delmängd av gångvägarna. NVDB används av både offentliga och privata aktörer.

Riktlinjer för innehållet i NVDB är framtagna. Dessa bygger på det ursprungliga regeringsuppdraget för NVDB och har anpassats till dagens förutsättningar Riktlinjer för innehållet i NVDB

NVDB är ett samarbete mellan Trafikverket, Sveriges kommuner och regioner, skogsnäringen, Transportstyrelsen och Lantmäteriet. Trafikverket är huvudman för NVDB.

Trafikverket - levererar data om det statliga vägnätet och det enskilda vägnät som får statliga bidrag till underhåll
Sveriges kommuner och regioner -  samtliga 290 kommuner i Sverige levererar data om det kommunala vägnätet samt om enskilt vägnät inom utpekade områden
Skogsnäringen - levererar data om det enskilda vägnätet som är intressanta för skogsnäringen
Lantmäteriet - levererar data om det övriga enskilda vägnätet
Transportstyrelsen          - levererar trafikregler (till exempel hastigheter, förbjuden färdriktning eller omkörningsförbud) från alla beslutsmyndigheter