Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Kvalitet

Kvalitet är viktigt i vårt arbete. Om data ska vara användbara måste de hålla tillräckligt hög kvalitet. För att lyckas med detta används ett flertal metoder:

  • Det finns tydliga krav på vilka kvalitetsmål som ska gälla för olika typer av data, till exempel vägnät, företeelser och attribut. Kraven har tagits fram i samverkan med våra samarbetsparter.
  • Dataleveranser kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller kvalitetskraven.
  • Kontroller utförs regelbundet i våra databaser för att undersöka hur informationen hänger ihop, vad som eventuellt saknas eller vad som verkar ologiskt.
  • Avvikelserapportering är kundernas sätt att påvisa eventuella brister. Alla avvikelserapporter som kommer in prioriteras efter fördefinierade regler, till exempel beroende på vägnät, geografiskt område eller företeelser och hanteras enligt bestämda rutiner.

Mer information om vårt kvalitetsarbete finns på vår webbsida Datakvalitet vägdata
Trafikverket utför månadsvis kvalitetskontroller på flera av NVDB’s dataprodukter.
Ett urval av prioriterade dataprodukter presenteras i webbtjänsten NVDB-VISQ.
Se här: NVDB-VISQ
NVDB-VISQ2.jpg