Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

NVDB-rådet

NVDB-rådet är ett gemensamt forum för NVDB-verksamhetens fem parter: Trafikverket, Sveriges kommuner och regioner, skogsnäringen, Transportstyrelsen och Lantmäteriet. Syftet är att hantera viktiga frågor kring verksamhetens inriktning och utveckling. För mer information se Syfte med NVDB-rådet

Rådets sammansättning
Susanne Planath, ordförande (Trafikverket)
Tomas Löfgren, sammankallande (Trafikverket)
Åsa Eriksson (Trafikverket) 
Veronica Sjödén (Nynäshamns kommun)
Linn Wihlborg (Helsingborgs stad)
Marianne Leckström (Sveriges kommuner och regioner)
Alexander Karbassi (Sveriges kommuner och regioner)
Fredrik Sääw (Sveaskog)
Dan Lindström (Skogforsk)
Lars Hammar (Transportstyrelsen) 
Linnéa Söderblom (Lantmäteriet)
Ahmed Amin (Lantmäteriet)

Mötesplan 2024
7 mars, kl 13:00 - 16.00, Skype-möte
7 maj, kl 9:00 - 16:00, Helsingborgs stad
10 september, kl 13:00 - 16:00, Skype-möte 
26 november, kl 13:00 - 16:00, Skype-möte