Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

NVDB-rådet

NVDB-rådet är ett gemensamt forum för NVDB-verksamhetens fem parter: Trafikverket, Sveriges kommuner och regioner, skogsnäringen, Transportstyrelsen och Lantmäteriet. Syftet är att hantera viktiga frågor kring verksamhetens inriktning och utveckling. För mer information se Syfte med NVDB-rådet

Rådets sammansättning
Dennis Andersson, ordf (Trafikverket)
Tomas Löfgren, sammankallande (Trafikverket)
Åsa Eriksson (Trafikverket) 
Marie Ljungh (Botkyrka kommun)
Markus Nilsgart (Helsingborgs stad)
Filiph Sundqvist (Sandvikens kommun)
Marianne Leckström (Sveriges kommuner och regioner)
Selda Taner (Sveriges kommuner och regioner)
Aron Davidsson (Skogforsk)
Torsten Wiborg (Sveaskog)
Lars Hammar (Transportstyrelsen) 
Linnea Söderblom (Lantmäteriet)
Ulf Eriksson (Lantmäteriet)

Mötesplan 2021
9 mars, kl 12:30 - 16.00, Skype-möte
25 maj, kl 9:00 - 16:00, Skype-möte
8 september, kl 12:30 - 16:00, Skype-möte 
24 november, kl 9:00 - 16:00, Trafikverket