Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Regeringsuppdraget

1996 fick Vägverket i uppdrag av regeringen att bilda Nationell vägdatabas (NVDB). Enligt uppdraget ska NVDB styras utifrån följande utgångspunkter:

Regeringsdirektivet

NVDB-verksamheten ska vara ett verktyg för att uppnå de transportpolitiska målen: ett tillgängligt transportsystem, en hög transportkvalitet, en säker trafik, en god miljö, en positiv regional utveckling och ett jämställt transportsystem.

Kunskap om kundernas behov och nyttovärden

Närhet och förståelse för marknad och kund kommer att vara betydelsefullt för att kunna ligga i takt med krav, önskemål och möjligheter.

NVDB-verksamhetens inriktning

Inriktningen ska vara i linje med parternas krav och behov.

Parternas mål ska understödjas av NVDB-verksamheten

Parterna ska ha tillräckliga incitament för att verka för NVDB:s bästa.

Konkurrensneutralitet

Verksamheten ska inte konkurrera med utvecklingen inom väginformatik. Kunder, dataleverantörer och parter ska hanteras på ett likartat sätt. NVDB-verksamheten ska kanalisera behov och möjligheter till lämpliga aktörer.

Utdrag ur Trafikverkets kvalitetspolicy

"Vi ska med ett trafikslagsövergripande synsätt ta ansvar för transportsystemets utveckling i nära samverkan med samhället. Vi ska nå framgång genom att skapa största möjliga värde för medborgare och näringsliv."

NVDB-verksamhetens grundläggande handlingsprogram för kvalitet

NVDB-verksamheten ska, i samverkan med sina intressenter, på ett optimalt sätt tillgodose kundernas behov och förväntningar på NVDB-verksamhetens produkter och tjänster.