Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Utbildning

Här finns ett antal kurspaket, indelade i block, där du på egen hand kan få en djupare kunskap om NVDB-systemet och de data som finns lagrade där. Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är dataleverantör till NVDB, men den är även till nytta för dig som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med NVDB och de data som kommer därifrån.

Om du är dataleverantör till NVDB är det ett krav att du har gått igenom samtliga kurspaket. Därigenom kommer du och din verksamhet bidra till en god kvalitet i de produkter som NVDB levererar.

Block 1 - Grundutbildning
Grundutbildningen ger grunden för att gå vidare med övriga block. Ta god tid på dig och ta dig även tid att bekanta dig med de dokument som det refereras till i kursen. Speltid exkl. kompletterande litteraturstudier är ca 2 timmar.

NVDB-skolan grundutbildning

Block 2 - Vägnätsredigering
Utbildning i Vägnätsredigering, dvs. hur du skapar geometri och topologi (kopplar ihop länkar med varandra) för vägar och gator. Kursen är speciellt viktig för dig som arbetar med vägnätsredigering eller levererar underlag för vägnät till NVDB. Även om du endast arbetar med företeelser behöver du ändå en förståelse för hur det vägnät som du ska koppla företeelserna till fungerar. Bildspelet har inget speakerljud men det finns anteckningar till några av bilderna och du bestämmer själv takten för bildväxlingen.

Block 2 - Vägnätsredigering 

Block 3 - Företeelsetyper på bilvägnätet
Detta är ett bildspel som förklarar NVDB:s företeelsetyper, vilka de är, hur modellen för företeelser ser ut, hur de knyts till vägnätet, hur historiken skapas och vad man ska tänka på då man ajourhåller företeelser. Bildspelet har inget speakerljud men det finns anteckningar till några av bilderna och du bestämmer själv takten för bildväxlingen.

Block 3 - Företeelsetyper på bilvägnätet

Block 4 - Gång-, cykel- och mopedvägnät och dess företeelsetyper
Detta är ett bildspel som förklarar vad gång-och cykelnät är, hur näten ska generaliseras, hur de ska redigeras för att inte förstöra historiken, hur de ska samexistera med varandra och med bilnätet för att skapa ett navigerbart gång- och cykelvägnät. Du får en genomgång av de företeelsetyper som kan förekomma på gång-och cykelvägnätet. Bildspelet har inget speakerljud men det finns anteckningar till bilderna och du bestämmer själv takten för bildväxlingen.

Block 4 - Gång-, cykel- och mopedvägnät och deras företeelsetyper