Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Nya Dataproduktspecifikationer ersätter befintliga specifikationer

Den 1 juli 2013 kommer nuvarande specifikationer i NVDB (Översikt, Vägnät, Företeelsetyper, Cykelnät och Företeelser för cykelvägnät) att ersättas av Dataproduktspecifikationer (DPS). Övriga vägdataspecifikationer kommer att färdigställas under hösten 2013.

Syftet med DPS:erna är att få en enhetlig beskrivning av de geografiska data som produceras på Trafikverket. Arbetet med DPS:er ör gjort enligt standarden SS ISO 19131 - dataproduktspecifikationer för geografiska data. Enligt standarden skall kraven på produkten beskrivas, syfte, beskrivning av innehållet, produktion samt ajourhållning av den.

DPS:erna kommer att bidra till att vi får bättre dokumenterade produkter samt att det blir lättare att jämföra olika produkter. Det kommer att finnas en dataproduktspecifikation för respektive företeelsetyp, t.ex. väghållare, gatunamn, vägbredd o.s.v.

DPS:erna skall vara den gällande beskrivningen av produkterna som all annan information (t.ex. produktblad) utgår från. Om det görs förändringar av produkten skall DPS:en uppdateras omgående för att beskriva dem.

Bytet från nuvarande specifikationer till dataproduktspecifikationer innebär ingen förändring på gällande datakataloger. Vill du veta mer går det bra att kontakta Louise Norlin som är projektledare för införandet av dataproduktspecifikationerna på Trafikverket eller Tomas Löfgren som är Produktsamordnare.

Projekledare Louise Norlin: louise.norlin@trafikverket.se
Produktsamordnare Tomas Löfgren: tomas.lofgren@trafikverket.se