Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Driftsättning av ny version av NVDB-systemet

NVDB:systemet kommer att driftsättas med en ny version 3.19 SP1 i början av december 2013. Tidsplan för driftsättning samt en översiktlig beskrivning av versionens innehåll.

Tidsplan
2013-11-25 Installation av RC2 i ProdTest-miljö
2013-12-03 Installation av 3.19 SP1 i Produktionsmiljö

Sammanfattning
Version 3.19 SP1 innehåller, utöver felrättningar:

Serverrelaterat
NVDB-Webb:
-          Översyn av loggning
-          Stöd för hantering av namnkonflikter
-          Webbtjänst – Stöd för val av företeelsetyper vid förändringsutcheckning

Användarrelaterat
Diket o Slussen
-          Förbättrat Skapa företeelser från mall
-          Anpassat kontroller till GCM-nät 

Katalogeditor
-          Förbättrat felhantering

NVDB-Webb
-          Utcheckning av förändringar med tillDatum
-          Administrera alla aktörers användare

Teknikrelaterat
Slussvakten
-          Ny lösning för meddelande till ProdC vid ny aktör

Leveransen av kod och komponenter finns på:
ftp://ftp.vv.se/Versioner/3_19_SP1_RC2
ftp://ftp.vv.se/Versioner/3_19_SP1