Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Förstudie - förbättra höjdvärden på NVDB-vägnätet

En förstudie har genomförts under perioden januari till maj 2013 på Trafikverket med syfte att undersöka möjligheter till förbättring av höjdvärden på väg- och järnvägsnäten med utgångspunkt från Lantmäteriets nya nationella höjdmodell (NNH).

I förstudien skulle bland annat behoven av bättre höjdvärden klargöras, arbetsmetoder föreslås och lagringsmöjligheter för höjddata redovisas.

Behoven av höjddata för vägnätet är tydligast då det gäller underlag till ruttberäkningar med höga kvalitetskrav som lastfordon med tunga laster som minimerar bränsleåtgången/miljöutsläpp. Skogsindustrin har speciellt uttalat önskemål om ruttberäkning med hjälp av höjddata.

En redovisning av förstudien är genomförd och under hösten kommer beslut att tas angående hur man fortsättningsvis ska samla in/lagra höjdvärden för vägnätet.