Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Information om förändring av giltiga värden i vägnummer

SCB ansvarar för en standard för länskodning över Sveriges län. I NVDB finns uppgift om länstillhörighet för företeelsetypen Vägnummer. Koderna i NVDB stämmer med SCB:s koder med ett undantag, Stockholms län. Enligt SCB har Stockholms län kod 01 och i NVDB är koden 02.

Trafikverket har beslutat att ansluta sig till SCB:s standard. I början av maj 2014 kommer detta att verkställas i NVDB-databasen.

Förändring
Företeelsetypen Vägnummer har ett attribut Länstillhörighet med värdemängd 2-25.

 

Definition

 

11 företeelse:

Vägnummer

12 Definition:

Vägnummer för allmänna vägar som ingår i riks- och länsvägnätet

 

 

Obligatoriskt attribut:   

Länstillhörighet

Definition:

Det län vilket vägen administrativt tillhör

Värdemängd:

2-25

 

  1. Datakatalogens värdemängd utökas till 1-25.
  2. Befintliga företeelser justeras så att de företeelser som har kod 02 byts till kod 01.
  3. I alla tidsversioner av företeelser av typen Vägnummer ändras attributet Länskod från 02 till 01.


Ko
nsekvenser
Tillämpnigar som nyttjar datakatalogen behöver justeras när det gäller värde för Länstillhörighet. Tillämpningar som nyttjar dessa data och som översätter kod 02 till Stockholms län behöver jsuteras så att kod 01 översätts till Stockholms län.

Frågor kring detta ställs till:
Mona Dahlberg: mona.dahlberg@trafikverket.se (Trafikverket)
Tomas Löfgren: tomas.lofgren@trafikverket.se (Trafikverket)