Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

NVDB på webb 2012

På torsdag eftermiddag 2013-05-23 driftsätts en ny version av NVDB på webb 2012. Driftsättningen går ganska fort, men smärre problem kan uppstå om du använder systemet under eftermiddagen.

Bland nyheterna i systemet kan nämnas:

  • Fler dataslag införda.
  • För vissa dataslags linjer i kartan visas bättre kontrast mot bakgrunden.
  • Man kan välja att bara visa vägnät, cykelnät eller båda.

Gå direkt till tillämpningen: NVDB på webb 2012