Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Nätredigeringsutredning

Vi har idag problem med att många vägnätsförändringar i NVDB inte klarar ledtidskraven. Många vägavsnitt läggs ofta in i NVDB långt efter det att den verkliga vägen har byggts eller förändrats. Vi ville förutsättningslöst få hela problembilden kartlagd. Vi ville undersöka om problemen ligger i:

  • Hanteringen inom Trafikverkets NVDB-verksamhet?
  • Gränssnittet mot NVDB?
  • Indataleverantörens IT-lösningar?
  • Verksamhetsproblem hos indataleverantörer som gör att förändringar inte rapporteras?
  • Etc...

För att kartlägga problemen och framförallt för att få fram bra förslag till lösning påbörjades en utredning i höstas. I utredningen ingick att föra dialog med ett urval kommuner, skogsnäringen, systemleverantörer och personal på Trafikverket. Utredningen är nu klar och rapporten är publicerad här på hemsidan under Dokumentation/rapporter.
Länk till sidan där utredningen ligger >>

Arbete pågår inom NVDB-verksamheten för att hantera rapportens innehåll.