Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Nya dataproduktspecifikationer är nu tillgängliga

Nu finns de nya dataproduktspecifikationerna (dps:er) för NVDB-företeelser och vägnät  samt Översikt vägdata upplagda på nvdb.se och de ersätter tidigare gällande specifikationer i NVDB (Översikt, Vägnät, Cykelnät och Företeelsetyper). Övriga vägdataspecifikationer (Företeelser för statliga vägar och Företeelser för cykelvägnät) kommer att färdigställas under hösten 2013.

Dessutom släpps ett nytt styrande dokument som heter Insamlingsregler för vägdata. Det dokumentet är en hjälp för alla indataleverantörer och är ett regelverk för insamling av vägnät och företeelser med specifika regler, råd och anvisningar för att uppnå en enhetlig hantering och tolkning av vägdata. 

Dataproduktspecifikationen tillsammans med Översikt vägdata och Insamlingsregler för vägdata ger en komplett bild av hur data ska samlas in och registreras.

De dokument som har utgått kommer att ligga kvar en tid på nvdb.se men kommer vara märkta med röd text på första sidan så att det tydligt framgår att de upphört.

Bytet från nuvarande specifikationer till dataproduktspecifikationer innebär ingen förändring på gällande datakataloger.

Vill du veta mer går det bra att kontakta Louise Norlin som är projektledare för införandet av dataproduktspecifikationerna på Trafikverket eller Tomas Löfgren som är Produktsamordnare för vägdata.

Projektledare Louise Norlin: louise.norlin@trafikverket.se
Produktsamordnare Tomas Löfgren: tomas.lofgren@trafikverket.se