Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Statliga cykelvägar till NVDB

Efterfrågan på uppgifter om det statliga cykelvägnätet är idag stor och den ökar i takt med att användningen av data ökar i samhället. Olika sätt att planera trafiken, föreslå alternativa sätt att ta sig till jobbet eller hitta bra motionsleder är exempel på vad man efterfrågar. Det ökade behovet av information om cykelvägnätet ökar kravet att ha det samlat på ett och samma ställe där det är lätttillgängligt för användare, både internt inom Trafikverket och externt för alla våra kunder och samarbetspartners. Därför har man i Trafikverket startat ett projekt på nationell nivå med syfte att samla in och rapportera uppgifter om samtliga statliga cykelvägar till NVDB. Projektet kommer att pågå hela året och NVDB uppdateras fortlöpande vart efter data levereras.

För mer information om projektet kontakta projektledare Suada Crnic 
E-post: suada.crnic@trafikverket.se