Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Stort steg för trafiksäkerhetsinformationen

Nu driftsätter Trafikverket sin ROSATTE-tjänst som innebär att Sverige är först ut i Europa med att kunna leverera trafiksäkerhetsinformation till trafikanter i linje med TN-ITS ramverket.

Vi kan nu erbjuda en tjänst som möjliggör snabbare uppdatering av trafiksäkerhetsinformation i fordonsnavigatorer. Tjänsten driftsattes officiellt den första september.

Kan användas i navigatorer och appar
ROSATTE-tjänsten är primärt riktad till kartleverantörer (TomTom, Navteq/Nokia HERE, Google med flera) samt applikations- och tjänsteutvecklare med vägtrafikrelaterat fokus. Informationen kan göras tillgänglig för trafikanter i fordonsnavigatorer, appar med mera.

Den information som levereras inledningsvis är hastighet, höjdhinder, stopplikt och förbjuden färdriktning men det är möjligt att utöka informationsinnehållet i tjänsten.

Smidig och aktuell information
Syftet med TN-ITS ramverket är att underlätta tillgången till grundläggande trafiksäkerhetsinformation i hela Europa baserat på data från nationella/regionala/lokala källor genom standardiserade förfaranden. Det förväntas ge en smidig distribution av aktuell information till trafikanter.

Trafikverkets nya ROSATTE-tjänst är ett resultat av det tidigare deltagandet i EU-projektet ROSATTE. Då detta projekt avslutades beslutade Trafikverket att realisera projektresultatet som en tjänstebaserad lösning för daglig leverans av förändringar av trafiksäkerhetsrelaterad information.

Tjänsten har utvecklats i ett samarbete mellan Trafikverkets och navigationsföretaget TomTom. Den levererade informationen har under testfasen använts i TomTom Map Share™ och har därigenom redan kommit till användning för trafikanter i TomTom Map Share-communityn.

Fakta
TN-ITS (Transport Network ITS Spartial Daata) en samarbetsplattform på europeisk nivå, som förvaltar och vidareutvecklar det tekniska och organisatoriska ramverk som är framtaget för att på ett enhetligt sätt tillhandahålla grundläggande spatial trafiksäkerhetsinformation som är av statisk karaktär.