Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Uppdaterad specifikation

Nu finns det en ny version av "Handbok för avvikelsehantering vid dataleverans till GVT/NVDB". Dokumentet finner du under Dokumentation/Specifikationer och stödjande dokument.