Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Ändrade krav för cykelnätet

Beslut har tagits på NVDB-rådet att ändra kraven för cykelnätet och dess företeelsetyper från och med maj 2015. För cykelnätet gäller då att det ingår på samma villkor som för bilnätet i NVDB. Följande justering kommer att genomföras i dataproduktspecifikation:

De vägar som skall ingå i NVDB är ”sådana vägar, gator, torg och andra leder eller platser som allmänt används för trafik med motorfordon. Dessutom ska vägar som är avsedda för cykeltrafik ingå”.  De företeelsetyper som syftar till cykeltrafik ingår som tidigare i kvalitetskravklass 3 (Q3). Kvalitetskrav kommer att formuleras där det idag saknas, vilket gäller vissa företeelsetyper för cykeltrafik.