Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Beslut på NVDB-rådet

På NVDB-rådet den 28 mars togs ett beslut om ”Inriktning för utveckling och samverkan kring NVDB 2014-2016”.

Inriktningsdokument för utveckling av och samverkan kring NVDB 2014-2016 (PDF-fil, 6 Mb, öppnas i nytt fönster).

Denna inriktning för NVDB ska fungera som ett underlag för hur NVDB ska utvecklas, hur data ska tillhandahållas och hur NVDB-rådet ska samverka under åren 2014-2016.

Utgångspunkten för att skapa, utveckla och tillhandahålla vägdata från NVDB ska vara ett kundorienterat synsätt, där användarna (de som representerar samhällets behov) är centrala och styrande för hur erbjudandet ska vara beskaffat, hur NVDB tillhandahålls, vilken kvalitet som ska gälla etc. Nyttan ska alltid vägas mot kostnader.

NVDB-råd
Deltagarna på NVDB-rådet. Överst från vänster Anna Oja, Transportstyrelsen, Gert Andersson, Skogforsk, Tomas Löfgren, Trafikverket, Marianne Leckström, Sveriges Kommuner och Landsting, Patrik Wirsenius, Sveriges Kommuner och Landsting, Anna Gabrielsson, Trafikverket. Sittande från vänster Ove Sundström, Lantmäteriet, Jan-Erik Oscarsson, Trafikverket, Per Ögren, Transportstyrelsen och Ulf Eriksson, Lantmäteriet.