Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Förändringar i NVDB:s datakatalog

På torsdagen den 15 maj kommer följande förändringar att genomföras för NVDB:s datakatalog:

Företeelsetypen Vägnummer har ett attribut Länstillhörighet med värdemängd 2-25.
Obligatoriskt attribut: Länstillhörighet
Definition: Det län vilket vägen administrativt tillhör
Värdemängd: 1 ‐ 25

1.  Datakatalogens värdemängd utökas till 1-25.

2.  Befintliga företeelser justeras så att de företeelser som har kod 02 byts till 01.

3.  I alla tidversioner av företeelser av typen Vägnummer ändras attributet länskod från 02 till 01.

Sedan kommer vi att ta bort följande företeelsetyper:

LTF_1 Huvudled, motorväg eller motortrafikled

LTF_10 Avvikelse från bestämmelser om hastighet

LTF_11 Begränsning av hastighet

LTF_15 Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt med begränsning till lägre vikter än som annars gäller

LTF_16 Inskränkning till mindre bredd eller längd på fordon, fordonståg eller last än som annars gäller

LTF_17 Trafik med terrängfordon med avvikelser från förbud om trafik på väg

LTF_19 Fordon lastade med farligt gods

LTF_2 Gågata eller gårdsgata

LTF_20 Föreskrift om hastighet inom tättbebyggt område

LTF_21 Föreskrifter om bärighetsklass

LTF_22 Föreskrift om upphörande

LTF_3 Tättbebyggt område

LTF_4 Cirkulationsplats

LTF_5 Förbud mot trafik med fordon

LTF_6 Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning

Datakatalog levereras den 15 maj när ändringarna är genomförda.