Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Information kring den planerade driftsättningen av NVDB:s datakatalog

Här kommer information kring den planerade driftsättningen av NVDB:s datakatalog.

 Driftsättningen kommer att ske den 19 september och kommer att uppdateras med följande:

  • Tillägg av värde i Vägtrafiknät för att genomföra en pilot med gångvägnät. Bilnät har även i fortsättningen kod 1 och cykelnät kod 2. Gångnät kommer att få kod 4.
  • Farthinder kommer att få samtidighet, dvs det finns möjlighet att lagra två eller fler farthinder på samma punkt.
  • Företeelsetypen Detalj LTF-upphörande kommer att tas bort ur datakatalogen

Beträffande arbetet med automatiseringen av trafikföreskrifter så kommer det arbetet att förlängas och pågå till årsskiftet varvid ajourhållning av tillkommande föreskrifter kan starta. Enligt nuvarande plan kommer en parallell ajourhållning av NVDB, på samma sätt som hittills, att pågå till och med våren 2015.

 Har du frågor kan de ställas till Tomas Löfgren, Produktsamordnare för Vägdata på Trafikverket, tomas.lofgren@trafikverket.se.