Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

NVDB’s kommunforums möte inställt

NVDB’s kommunforum bildades 2012 efter beslut i NVDB-rådet. SKL är ordförande och Trafikverket sekreterare. Syftet var att skapa dialog framförallt mellan kommuner och Trafikverket. Forumet var även tänkt att fungera som beredningsgrupp för frågor till NVDB-rådet. Vi började med ett fåtal kommuner men utökade senare antalet inbjudna. 

Vi har hittills genomfört fyra heldagsmöten, samtliga i Stockholm, och nu har Trafikverket tillsammans med SKL utvärderat forumet. Vi kan konstatera att deltagandet inte varit så stort som vi hoppats. Ingen kritik, vi vet att kommunerna har begränsade resurser och att det måste bli en prioritering hur tiden används. 

Till det planerade webb-mötet i oktober är det väldigt få anmälda så vi har därför tagit beslut att ställa in det. Vi kommer nu att titta på hur vi kan jobba kring dessa frågor framöver men det troliga är att kommunforum i dess nuvarande form upphör. Vi vill gärna ha dialog med kommunerna i NVDB-frågor och kommer därför bl.a. att ha en punkt om NVDB på agendan på SKL-dagarna. Vi kommer även att titta på om befintliga eller framtida SKL-nätverk kan utökas till att omfatta även NVDB-frågor.