Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Nytt versionsdatum för NVDB

Nya versioner av NVDB (dataproduktpecifikationer och datakatalog) har tidigare släppts den 1 juli varje år. Synpunkter har kommit in att det är ett olämpligt datum och önskemål har varit att ha släppet under våren istället.

Därför har ett beslut tagits att:
Nya versioner av NVDB:s dataproduktspecifikationer som innebär förändringar i datakatalogen kommer att släppas i början av maj varje år. Förändringar av dataproduktspecifikationer som inte påverkar datakatalogen kan släppas när som helst. Detta börjar gälla 2014.

Under 2014 planeras det för förändringar av NVDB:s trafikregler och det planeras för driftsättning av gångvägnät.

I den version som släpps i maj ingår förändringar av NVDB:s trafikregler och en förändring av giltigt värde för Vägnummer. Driftsättningen av gångvägnät är ännu inte fastlagd.

Vill du veta mer går det bra att kontakta Tomas Löfgren tomas.lofgren@trafikverket.se som är Produktsamordnare för vägdata på Trafikverket.