Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Nya dataprodukter och ändringar i NVDB

De förändringar som annonserades den 19 december 2014 angående införande av gångnät i NVDB har nu genomförts. Följande dataprodukter och dataproduktspecifikationer har ändrats:

  • Vägnät omfattar nu även gångnät.
  • Vägtrafiknät omfattar nu även gångnät.
  • GCM-Vägtyp ersätter C-Cykel_vägtyp, som kommer att avslutas inom kort.
  • GCM-separation ersätter C-Separation, som ska avslutas inom kort.
  • GCM-Belyst ersätter C-Belysning, som ska avslutas inom kort.
  • Innehållet i C-Reglering har förts över till GCM-passage. C-Reglering kommer att avslutas inom kort.
  • Innehållet i C-Trafiksäkerhetshöjande åtgärder har förts över till Farthinder. C- Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kommer att avslutas inom kort.
  • Värdemängden för attributet Primär användning i C-Cykelled har utökats.