Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Nya versioner av NVDB:s utbildningar

Nya versioner av NVDB:s utbildnings block 2 och 3 är nu publicerade. Utbildningarna har reviderats så att informationen stämmer överens med gällande stödjande dokument och nya samt förändrade företeelsetyper. Även mindre redaktionella ändringar har införts i block 4. För alla utbildningsblock finns nu också anteckningar till bilderna.