Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Avslutade dataprodukter 31 oktober

Den 1 juli informerade vi om att planering pågår för att avsluta nio företeelsetyper, vilket innebär att företeelsetyperna tas bort från produktutbudet och ska inte längre ajourhållas eller tillhandahållas.

Följande företeelsetyper/dataprodukter avslutades 31 oktober:

Företeelsetyp/Dataprodukt Kommentar 
Förbud mot trafik - enskild väg  Data har flyttats över till Förbud mot trafik
Högsta axel-boggietryck - enskild väg  Data har flyttats över till Begränsat axel-boggitryck
Högsta bruttovikt - enskild väg  Data har flyttats över till Begränsat bruttovikt
Högsta fordonsbredd - enskild väg  Data har flyttats över till Begränsad fordonsbredd
Högsta fordonslängd - enskild väg  Data har flyttats över till Begränsad fordonslängd
Driftbidrag kommunalt  Aktuella data har sparats undan
Körriktning  
Huvudväg för godstransporter  
Prioriterad väg för kollektivtrafik