Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Förberedelser avveckling vissa NVDB-företeelser

Trafikverket genomför kontinuerligt översyn av NVDB:s företeelsetyper. För närvarande pågår utredning om avveckling av följande 6 dataprodukter:

  • Driftbidrag kommunalt – Förslag avveckling. Användningen beräknas vara mycket begränsad, och ajourhållningen sköts inte med en tillfredsställande aktualitet.

Nedanstående dataprodukter avser inte trafikföreskrifter från myndigheter utan avser trafikregler beslutade av väghållaren. I fortsättningen avser vi att hålla trafikreglerna i samma dataprodukt oavsett vem som beslutat dem.

  • Förbud mot trafik - enskild väg – Förslag avveckling. Data från Förbud mot trafik - enskild väg flyttas därför över till Förbud mot trafik.
  • Högsta axel-boggitryck - enskild väg – Förslag avveckling. Data från Högsta axel-boggitryck - enskild väg flyttas därför över till Begränsat axel-boggitryck.
  • Högsta bruttovikt - enskild väg – Förslag avveckling. Data från Högsta bruttovikt - enskild väg flyttas därför över till Begränsad bruttovikt.
  • Högsta fordonsbredd - enskild väg – Förslag avveckling. Data från Högsta fordonsbredd - enskild väg flyttas därför över till Begränsad fordonsbredd.
  • Högsta fordonslängd - enskild väg – Förslag avveckling. Data från Högsta fordonslängd - enskild väg flyttas därför över till Begränsad fordonslängd.

Om din organisation är användare av någon av ovanstående 6 dataprodukter tar vi tacksamt emot eventuella synpunkter på den planerade avvecklingen senast den 30 juni. Avvecklingen planeras vara genomförd den 31 oktober 2016.

Tomas Löfgren
Produktsamordnare Vägdata
Trafikverket