Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Hastighetsdata 2016 – reviderad information

Under mars-maj erbjuder Trafikverket trafikingenjörerna på kommunerna att delta på webinarier för att diskutera vad man kan göra för att höja överensstämmelsen mellan hastighetsskyltar och trafikföreskrifter.

Det gör vi därför att digitaliseringen sprider sig i vårt samhälle, trafikområdet är inget undantag, och det är angeläget att digitala data och skylt överensstämmer.

Redan idag använder många parter (medborgare, näringsliv, offentliga organisationer) sig av digital information om vägarna. Ett allt större intresse gäller information om trafikregler. Den breda användningen ställer krav på att data är av bra kvalitet.

Vi ser att efterfrågan kommer att öka ännu mer under 2016 då man bland annat inom försäkringsbranschen kommer att använda hastighetsdata för att premiera de kunder som håller hastighetsgränsen på vägarna.

Som ett led i detta arbetar Trafikverket på att se över var/vilka typer av brister som finns och tillsammans med respektive beslutsmyndighet se över hur man kan rätta upp detta. Trafikverket ser även över den rutin som används då kunder rapporterar in avvikelser, för att få till en enkel rapportering för den som rapporterar.

På webinarierna tittar vi bland annat på vilka typer av brister som upptäckts och tillsammans diskuterar vi vad man kan göra för att rätta upp dessa. Webinarierna kommer att genomföras via Skype.

Följande dagar kommer webinarier att erbjudas för kommuner inom respektive län:

 • 22 mars Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge
 • 5 april Skåne
 • 6 april Halland och delar av Västra Götaland
 • 12 april Värmland och delar av Västra Götaland
 • 14 april Stockholm, Södertörn
 • 19 april Övriga Stockholm, Gotland
 • 22 april Örebro, Östergötland
 • 26 april Uppsala, Södermanland, Västmanland
 • 28 april Gävleborg, Dalarna
 • 3 maj Västernorrland, Jämtland, delar av Västerbotten, Norrbotten
 • 4 maj delar av Västerbotten, Norrbotten

Är du intresserad att delta kan du kontakta indatastod@trafikverket.se

Meddela namn, kommun, epostadress och tidpunkt, så skickar vi en kallelse.

Passar inte rekommenderad dag, går det självklart att delta vid annat tillfälle.