Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Hastighetsdata 2016

Digitaliseringen sprider sig i vårt samhälle, trafikområdet är inget undantag.

Redan idag använder många parter (medborgare, näringsliv, offentliga organisationer) sig av digital information om vägarna. Ett allt större intresse gäller information om trafikregler. Den breda användningen ställer krav på att data är av bra kvalitet.

Vi ser att efterfrågan kommer att öka ännu mer under 2016 då man bland annat inom försäkringsbranschen kommer att använda hastighetsdata för att premiera de kunder som håller hastighetsgränsen på vägarna.

Som ett led i detta arbetar Trafikverket på att se över var/vilka typer av brister som finns och tillsammans med respektive beslutsmyndighet se över hur man kan rätta upp detta. Trafikverket ser även över den rutin som används då kunder rapporterar in avvikelser, för att få till en enkel rapportering för den som rapporterar.

Under mars-maj erbjuder Trafikverket trafikingenjörerna på kommunerna webinarier där man bland annat tittar på vilka typer av brister som upptäckts och tillsammans diskutera vad man kan göra för att rätta upp dessa. Webinarierna kommer att genomföras via Skype.

Följande dagar kommer att erbjudas för kommuner inom respektive län:

22 mars Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge

5 april Skåne

6 april Halland och delar av Västra Götaland

12 april Värmland och delar av Västra Götaland

14 april Stockholm, Södertörn

19 april Övriga Stockholm, Gotland

22 april Örebro, Östergötland

26 april Uppsala, Södermanland, Västmanland

28 april Gävleborg, Dalarna

3 maj Västernorrland, Jämtland, delar av Västerbotten, Norrbotten

4 maj delar av Västerbotten, Norrbotten

Är du intresserad att delta kan du kontakta indatastod@trafikverket.se 

Meddela namn, kommun, epostadress och tidpunkt, så skickar vi en kallelse.

Passar inte rekommenderad dag, går det självklart att delta vid annat tillfälle.