Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Städning av NVDB och vägdata

Den 27 maj informerade vi om att en utredning pågår för avveckling av sex stycken NVDB-företeelsetyper den 31 oktober. Förutom dessa NVDB-företeelsetyper ingår även en utredning om avveckling av statliga vägdata. I avvecklingen ingår att avsluta ett antal företeelsetyper och ta bort ett antal företeelsetyper. Här nedan redovisas totalen av den översyn som pågår och det inkluderar både NVDB-företeelsetyper och statliga vägdata.

Avsluta dataprodukter
Planering pågår för att avsluta nio stycken företeelsetyper, vilket innebär att företeelsetyperna tas bort från produktutbudet och ska inte längre ajourhållas eller tillhandahållas men att man under en övergångsperiod – innan produkten tas bort – fortfarande har möjlighet att kunna komma åt och läsa dess data. Förutom de sex tidigare angivna NVDB- företeelsetyperna så finns det även planer på att avsluta tre stycken STVDB- företeelsetyper (statliga vägdata), och det är Huvudväg för godstransporter, Körriktning och Prioriterad väg för kollektivtrafik.

Borttag av dataprodukter
Förutom att avsluta nio stycken företeelsetyper så planeras det även för att ta bort 51 stycken företeelsetyper (till största delen statliga vägdata) som sedan tidigare är avslutade, men som ligger kvar i databasen. Det innebär att dessa företeelsetyper definitivt tas bort från produktutbudet och ska inte längre ajourhållas eller tillhandahållas. I vissa fall ska man arkivera dessa data. De här företeelsetyperna har inte varit tillgängliga under de senaste åren.

Kan delas upp i följande tre delar:

  • Gamla företeelsetyper som avslutats sedan långt tillbaka och inte nyttjas längre.
  • Företeelsetyper som är avslutade och har ersatts av andra företeelsetyper.
  • Företeelsetyper som inte är avslutade men som ändå föreslås tas bort utifrån dokumenterade motiveringar.

Vill man ha mer information om vilka företeelsetyper som planeras att tas bort så går det bra att skicka e-post till tomas.lofgren@trafikverket.se

Tomas Löfgren
Produktsamordnare Vägdata
Trafikverket