Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Uppdatering av Dataproduktspecifikationer

Vi har påbörjat ett arbete med att uppdatera Dataproduktspecifikationer (DPS:er) för vägnät och företeelsetyper i NVDB. De revideringar som görs påverkar inte informationen om vilka data som ska levereras. 

De DPS:er som är uppdaterade hittills är:       

  • Begränsad bruttovikt
  • Begränsad fordonsbredd
  • Bländskydd
  • Bärighet
  • C-Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
  • Framkomlighet för vissa fordonskombinationer
  • Förbjuden färdriktning