Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Avbruten avveckling av vissa NVDB-företeelser

NVDB har under hösten förberett ett förslag om avveckling av dataprodukterna Gågata och Gångfartsområde, samt avveckling av Motorväg, Motortrafikled och Cirkulationsplats som istället skulle lagras som egenskaper i andra produkter. 

Bakgrunden till förslaget är att 

  • användningen av vissa av produkterna har uppskattats vara begränsad
  • dubbellagring har skett i viss utsträckning (vissa produkter finns på flera ställen), och vi borde kunna renodla denna lagring 

Efter hand har dock ett antal invändningar mot förslaget framkommit som visar att vinsten med en avveckling är begränsad och att det finns användningar av informationen som motiverar att vi inte genomför några ändringar. Specifikt gäller detta Motorväg, Motortrafikled och Cirkulationsplats. För Gågata och Gångfartsområde har invändningarna mot en avveckling varit färre, men en relevant synpunkt har varit insikten om en eventuellt ökad framtida användning av informationen. Detta ihop med att just Gågata och Gångfartsområde utgör ett relativt litet dataomfång att förvalta har gjort att vi beslutat att ställa in avvecklingen.