Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Förbjuden färdriktning

Vi har nu kompletterat dataprodukten Förbjuden färdriktning så att den även inkluderar trafikregler om förbud mot infart. Ändringen är införd i senaste versionen av dataproduktspecifikationen. Datakatalogen behöver inte uppdateras.

Förbud mot infart hanteras på ett speciellt sätt. Normalt i företeelsetypen Förbjuden färdriktning läggs utbredningen som en sträckutbredning på den sträcka som avses. Förbud mot infart är något annorlunda, eftersom förbudet gäller just infarten till en väg eller gata och inte gatan i sig självt. Sträckutbredningen läggs då istället som en begränsad sträcka från den nod där infartsförbudet börjar och 4 meter längs den länk som riktar sig in mot vägen/gatan som infartsförbudet avser, även riktningen anges. På så sätt förhindras att ruttningsverktyg leder in trafiken på den förbjudna infarten.