Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Ändringar i NVDB datakatalog

Den 16 maj infördes följande förändringar för företeelsetyperna Bärighet  och GCM-passage. Övriga befintliga attribut och värden är oförändrade. För mer information se respektive Dataproduktspecifikation

  Attribut (nytt eller förändrat) Värde
Bärighet      Bärighetsklass - Bärighetsklass enl. 4 kap 11§ trafikförordningen. I de flesta fall gäller bärighetsklassen för hela året men i vissa fall avser den endast en del av året (sommarperioden) och då anges ett start- och ett slutdatum enligt nedan. BK1
BK2
BK3
BK4 - högre tillåten vikt för fordon och last än BK1 på särskilt utpekat vägnät
Startdatum sommarperiod - Ett angivet Startdatum sommarperiod ihop med Slutdatum sommarperiod finns om bärighetsklassen gäller endast en del av året (sommarperioden).  
Slutdatum sommarperiod - Ett angivet Slutdatum sommarperiod ihop med Startdatum sommarperiod finns om bärighetsklassen gäller endast en del av året (sommarperioden).  
Bärighetsklass vinterperiod - Bärighetsklass enl. 4 kap 11 § trafikförordningen anges som Bärighetsklass vinterperiod om det för sträckan finns en bärighetsklass som gäller för en angiven vinterperiod. BK1
BK2
BK3
BK4
Startdatum vinterperiod - Ett angivet Startdatum vinterperiod ihop med Slutdatum vinterperiod finns om bärighetsklassen gäller endast en del av året (vinterperioden).  
Slutdatum vinterperiod - Ett angivet Slutdatum vinterperiod ihop med Startdatum vinterperiod finns om bärighetsklassen gäller endast en del av året (vinterperioden).  
 GCM-passage Refugpassage - GCM-passagen löper över en refug Ja
Nej
Okänt