Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Ny version av dataproduktspecifikationer

Arbete pågår med att uppdatera metadata för NVDB. Som ett led i det arbetet har nu alla dataproduktspecifikationer för NVDB uppdaterats bland annat med avseende på syftet med produkten och datafångst. En ny version av dessa finns nu upplagd på http://www.trafikverket.se/dataproduktspecifikationer-vag/