Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Dataleveransbilagor för kommunerna

Dataleveransbilagorna är en del av avtalen mellan Trafikverket och kommunerna och reglerar vad en viss kommun ska leverera.

De kommer nu att kompletteras med Gatutyp för bilvägnätet samt ett nytt kapitel om kommunens åtagande. Kapitlet innehåller förtydligande kring återkoppling och komplettering av dataleveranser med en begäran om svar inom 15 dagar.  Det här kommer att börja gälla från och med mitten av september men omskrivning av bilagorna kommer att ske i samband med löpande kontakter med kommunerna.