Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Ny version av NVDB datakatalog i maj

Ny version av NVDB datakatalog släpps i maj. Förändringarna omfattar följande dataprodukter:

Gatutyp (ny dataprodukt)
Gatutyp är en ny dataprodukt som omfattar data om gator och andra kommunala och enskilda vägar, huvudsakligen vilken typ av gata det är fråga om, till exempel huvudgata, lokalgata o.s.v.

Den kommer att automatgenereras i en initial utgåva och sen kommer den att kunna kompletteras och förbättras av kommunerna i form av vanliga leveranser till NVDB. Gatutyp kommer alltså vara en av övriga NVDB-produkter, och har samma tekniska lösning för uppdateringar som de övriga.

Kollektivkörfält (ny dataprodukt)
Körfält, eller eventuellt hel körbana, som är reserverad för fordon i linjetrafik, och eventuellt flera fordonsslag som anges i en lokal trafikföreskrift.

Antal körfält (reviderad dataprodukt)
Anger antalet körfält på vägnätet. Det finns behov av att kunna relatera vissa data till ett specifikt körfält. Exempel på sådan data kan vara trafiksignaler, vägvisning, målad hastighetsbegränsning, variabla skyltar mm. Nya attribut som införs är körfältssekvens och riktning.

GCM-Vägtyp (reviderad dataprodukt)
Beskrivning av vägens funktion. Nytt värde, 29 cykelbana ej lämplig för gång, läggs in i attributet GCM-typ.

Synpunkter och frågor kan ställas till Tomas Löfgren, Produktsamordnare för Vägdata på Trafikverket, tomas.lofgren@trafikverket.se