Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Nya dataprodukter planeras maj 2019

I maj 2019 kommer Trafikverket att släppa en ny version av NVDB-datakatalog. Planer finns att släppa nya dataprodukter samt genomföra justeringar på några befintliga. I dagsläget är inte alla detaljer på plats utan vi får återkomma med exakt hur det kommer att bli. En produktutredning avseende eventuella konsekvenser ska färdigställas innan detta definitivt bestäms.

För nya dataprodukter tas beslut på NVDB-rådet den 13 februari om dataprodukterna ska driftsättas i maj eller inte. För de dataprodukter som eventuellt ska revideras, är målet att kunna ge ett besked i slutet av februari. Ett samlat utskick planeras att ske i slutet av februari.

Följande nyheter är aktuella:

Nya dataprodukter

Cykelstråk
Cykelstråk blir en heltäckande kategorisering av cykelvägnätet.  Kategoriseringen görs bara för cykelvägar och innefattar inte bilvägnätet. Kategorierna föreslås bli Regionalt cykelstråk, Huvudcykelstråk, Lokalt cykelstråk och sommar cykelstråk. 

Huvudled
Trafikregel som finns i RDT, kan komma att ingå i NVDB. Utredning om detta pågår. NVDB hämtar information om dessa från RDT precis som görs med andra trafikregler. 

Stopplikt
Trafikregel som finns i RDT, kan komma att ingå i NVDB. Utredning om detta pågår. NVDB hämtar information om dessa från RDT precis som görs med andra trafikregler. 

Väjningsplikt
Trafikregel som finns i RDT, kan komma att ingå i NVDB. Utredning om detta pågår. NVDB hämtar information om dessa från RDT precis som görs med andra trafikregler. 

CTI
Trafikregel som finns i RDT, kan komma att ingå i NVDB. Utredning om detta pågår. NVDB hämtar information om dessa från RDT precis som görs med andra trafikregler. 

Revidering av befintliga dataprodukter

Antal körfält
En översyn pågår för att ge information om riktning på körfälten.

Farthinder
Möjlighet att även kunna registrera dynamiska farthinder som finns längs med vägarna, genom att införa nytt värde (dynamiska farthinder) i värdeförrådet för attributet Typ. 

Turismcykelled
Befintliga dataprodukten C_Cykelled byter namn och förenklas. Turismcykelled är tänkt att bli en företeelsetyp som primärt används för att peka ut cykelleder för turism och rekreation. Användningsområden är i första hand vägvisning och kartor för att vägleda cykeltrafiken. 

Bro och tunnel
Information om vilka broar som är öppningsbara inkluderas i företeelsetypen. 

Gatunamn
Gatunamn är föremål för utredning om hur företeelsetypen ska representeras i en framtida ny teknisk miljö för NVDB. I den befintliga tekniska miljön, NVDB-databasen, kommer dock ingen ändring att ske! Det som eventuellt kommer att ändras i en kommande teknisk miljö är den så kallade utbredningstypen. 

Tillgänglighet
Ändra namn i värdeförrådet för attributet Tillgänglighetsklass. 

Framkomlighet för vissa fordonskombinationer
Ändra namn i värdeförrådet för attributet Framkomlighetsklass 

Vändmöjlighet
Ändra namn i värdeförrådet för attributet Vändmöjlighetsklass.
 

Synpunkter och frågor kan ställas till Tomas Löfgren, Produktsamordnare för Vägdata på Trafikverket tomas.lofgren@trafikverket.se