Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Nya produkter i NVDB - Gatutyp och Vägslag

En arbetsgrupp inom Svensk geoprocess (SGP) med representanter för kommuner och Lantmäteriet har i samverkan med NVDB tagit fram ett par nya dataprodukter, Gatutyp och Vägslag.

Efter sommaren 2018 planeras därför ett väsentligt tillskott av information om vägarna i den nationella vägdatabasen (NVDB). Det handlar om en heltäckande klassificering av alla vägar i termer av en ”huvudtyp” av väg eller gata. Lansering av produkterna är tänkta att ske under hösten 2018. För mer information se Information om Vägslag och Gatutyp till NVDB