Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Nya produkter under test

I våras annonserade Trafikverket två nya dataprodukter till hösten 2018 - Vägslag och Gatutyp.  Dessa är inne i ett intensivt testskede inom Svensk Geoprocess. Lansering av dessa dataprodukter är beräknad att ske under slutet av oktober och början av november.

Vägslag är tänkt att bli heltäckande för hela väg- och gatunätet medan Gatutyp endast kommer att innehålla kommunala gator och endast redigeras av kommuner.

För mer information kontakta indatastod@trafikverket.se