Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Nyheter i NVDB-datakatalog 11 september

Bärighet (reviderad dataprodukt)
Syftet är att visa vilken bärighetsklass som är upplåten på statliga och kommunala vägar och gator. Nytt värde införs för attributet Bärighetsklass.

Kollektivkörfält (ny dataprodukt)
Körfält, eller eventuellt hel körbana, som är reserverad för fordon i linjetrafik, och eventuellt flera fordonsslag som anges i en lokal trafikföreskrift.

Synpunkter och frågor kan ställas till Tomas Löfgren, Produktsamordnare för Vägdata på Trafikverket, tomas.lofgren@trafikverket.se