Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Gatutyp – ny obligatorisk företeelse fr.o.m 5 juni

Från och med den 5 juni kommer företeelsen Gatutyp att bli obligatorisk vid inleverans från kommunerna till NVDB. Gatutyp är en dataprodukt som i huvudsak finns i tätorter. Produkten omfattar gator och andra kommunala och enskilda vägar. Gatutyp kommer att vara kommunernas data för att redovisa gatu- och vägnätet i en kommande produkt Vägslag som redovisar hela vägnätet, även statliga vägar och enskilda vägar utanför tätort.

Gatutyp och Vägslag kommer att presenteras på webbinarier som anordnas av Trafikverket den 24 och 28 maj samt den 4 juni. Särskild inbjudan har gått ut till alla kommuner i landet. Om ni inte fått en kallelse men är intresserade av att delta, kontakta indatastod@trafikverket.se

Från 2019-05-17 tar NVDB emot uppdateringar av Gatutyp från kommunerna. Kommunernas dataleveransbilagor uppdateras successivt efter de nya kraven.