Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Ny version av NVDB datakatalog 7 november

Driftsättning av NVDB:s datakatalog kommer att ske 7 nov 2019. Enda förändringen i den nya versionen 6.3.2 gäller reviderad dataprodukt Miljözon.

Miljözon - se utdrag ur datakatalogen

I enlighet med Förordning SF2018-1562 ska miljözoner som existerat före ikraftträdandet omfattas av bestämmelserna för miljözon klass 1. Detta innebär att samtliga idag existerande miljözoner kommer sättas till miljözon klass 1 vid årsskiftet 2019/2020.